Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i Kørerforeningen Special Saloon Car.

Tid:
Lørdag, den 15. Januar 2022 – kl. 12.00

Sted:
FDM Jyllandsringen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af klasserepræsentant
 6. Valg af bestyrelse – på valg er:
  1. Formand (Brian Mikkelsen genopstiller ikke)
  2. Medlem (Michael Bergmann genopstiller ikke
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Evt.

Fuldmagter i henhold til foreningens reglement § 11.

Ved generalforsamlingen vil der være kaffe / vand, samt en sandwich og kage.

Efter generalforsamlingen vil vi lave en lille præmieoverrækkelse til 2021-mestrene i de respektive divisioner.

Tilmelding: Senest 4/1-22 til Andreas Kjærgaard på email: awk@esenet.dk